Infor ERP BI (Business Intelligence)

Używając wcześniej opracowanej przez firmę Infor analityki, użytkownik uzyskuje możliwość lepszego wglądu w to, jak działają kluczowe operacje firmy w oparciu o rolę, jaką odgrywa on w organizacji.

Księgowość i Finanse (Accounting and Finance). Narzędzie pomaga równoważyć silne relacje klienta z zarządzaniem przypływem gotówki, poprzez analizę należności, kredytu klienta, samooceny należności, wpływu gotówkowego należności oraz organizacyjnej efektywności księgowania należności. Ponadto, system pozwala także na zrównoważenie silnych relacji dostawców z zarządzaniem wypływu gotówki poprzez analizę zobowiązań, statusu kont dostawców, którym jesteście winni zobowiązania, wypływu gotówki na rzecz zobowiązań oraz organizacyjnej efektywności księgowania zobowiązań. Narzędzie dostarcza czasowo dogodny dostęp do kluczowych finansowych mierników, budżetów, aktywów, zobowiązań, informacji o przepływie gotówki poprzez analizę efektywności finansowej, budżetów, kluczowych wskaźników finansowych i wydajności operacyjnej.

Zarządzanie Aktywami (Asset Management) Narzędzie optymalizuje dostępność i niezawodność aktywów poprzez śledzenie i analizowanie wydajności aktywów, kosztów utrzymania, roszczeń gwarancyjnych, planowanego i nieplanowanego utrzymania, zamówień na prace związane z utrzymaniem, oraz wielu innych procesów.

Zarządzanie Relacjami z Klientem (Customer Relationship Management) Pozwala na stworzenie jednolitego obrazu klienta i skupienie się na: zdobyciu i utrzymaniu klienta, sprzedaży krzyżowej i dodatkowej, efektywności działania call center, efektywności usług pobocznych oraz efektywności procesu quote-to-order (od oferty cenowej do zamówienia).

Rozwiązanie dla Kierownictwa (ExecutiveNarzędzie to pozwala na lepszy wgląd w działanie organizacji dzięki użyciu wcześniej przygotowanych paneli administracyjnych służących do śledzenia i analizowania kluczowych wskaźników wydajności, umożliwia obserwowanie, czy wdrażana jest strategia organizacji i jaki jest tego skutek, w razie potrzeby korzystanie z funkcji drill-down (przechodzenie z danych sumarycznych do danych szczegółowych), oraz otrzymywanie wczesnych ostrzeżeń w postaci alertów w przypadku, gdy rezultaty działań firmy odbiegają w pozytywny lub negatywny sposób od oczekiwanych.

Zapasy (Inventory) Narzędzie pozwala na analizę zapasów inwestycji, zwrotów i ruchów rzeczowych poprzez analizę obejmującą przegląd i wycenę zapasów, zapotrzebowanie na zapasy, rezerwacje materiałów, magazynowanie i prognozę zapasów w celu optymalizacji przepływu gotówki i wydajności.

Zarządzanie Relacjami z Dostawcami oraz Zaopatrzeniem (Procurement and Supplier Relationship ManagementRozwiązanie pozwala uzyskać lepszy wgląd w siłę nabywczą, ilości, elementy produkcyjne i solidność dostawców poprzez analizę wydatków oraz zapotrzebowania na elementy produkcyjne, działalności dostawców, efektywności procesu zaopatrzenia i efektywności organizacyjnej zaopatrzenia.

Produkcja (ProductionNarzędzie pozwala na zarządzanie operacjami i kosztami poprzez lepszą widoczność kolejności wykorzystywania i kosztów zużycia elementów produkcyjnych, czasu potrzebnego na dostawę, jakości i rentowności, jak również organizacyjnej efektywności.

Sprzedaż (SalesRozwiązanie pozwala na wykorzystanie wcześniej opracowanych analiz dotyczących wydajności funkcjonalnej sprzedaży, sprzedaży klientom, sprzedaży produktów, wydajności organizacji sprzedaży i wydajności wysyłkowej.

Infor łączy innowacyjne rozwiązania technologiczne ze swoją wiedzą i doświadczeniem, aby dostarczyć użytkownikowi dostosowane do jego biznesu i potrzeb narzędzia i analizy.

Dla jakich branży dedykowane jest rozwiązanie Infor BI?

Dystrybucja (Distribution). Rozwiązanie oferuje lepszy wgląd w efektywność łańcucha dostaw, wiarygodność dostawców, efektywność operacji magazynowych, koszty pracy i transportu, satysfakcję klienta i inne.

Edukacja / Rząd (Education / Governement). Narzędzie pozwala na integrację informacji tak, aby możliwym było dokonywanie pomiarów, monitorowanie i raportowanie programów, usług i finansów, które są istotne dla firmy, zapewniając odpowiedzialność i zwiększając przejrzystość działań wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Usługi Finansowe (Financial Services). Rozwiązanie to oferuje możliwości analizy kosztów i procesów pozyskiwania i utrzymania klienta, zyskowności klienta, efektywności ofert, zyskowności operacyjnej, stopy ryzyka, oraz wielu innych, dostarczając w ten sposób bardziej kompletny obraz klienta i prowadzonych operacji.

Opieka Zdrowotna (Healthcare). Dzięki rozwiązaniom Infor, można analizować i wyszukiwać sposoby na optymalizacje obszarów takich, jak wykorzystanie aktywów i urządzeń, efektywność opieki nad pacjentami, strumienie i cykle przychodów, produktywność, utrzymanie pracownika, działania dostawców, udział w rynku, a także efektywność programów i usług.

Gościnność / Rozrywka (Hospitality / Entertainment). Pozwala na utrzymanie wzrostu i efektywności operacji w systemie 24×7, mierzy wartość klienta, identyfikując trendy i wzorce, modelując jego preferencje i zachowania, tworząc efektywne i celne promocje, prognozując zapotrzebowanie, optymalizując ceny, analizując efektywność siły roboczej i poziomów usług oraz identyfikując obszary do poprawy.

Badania Naukowe (Life Sciences). Dzięki tej aplikacji można analizować swój łańcuch dostaw, procesy biznesowe, cykle rozwoju, wykorzystanie aktywów i kluczowe dane operacyjne w czasie rzeczywistym, wszystko to po to by zarządzanie w tym środowisku o wysokim ryzyku i szybkim działaniu było efektywne.

Produkcja (Manufacturing). Rozwiązanie pozwala na analizowanie czasu funkcjonowania aktywów, produkcyjności, ruchów zapasów, jakości, zapotrzebowania na produkt, trendów sprzedaży, działań dostawców, kosztów materiałowych elementów produkcyjnych, marży na produktach, efektywności wysyłki, roszczeń gwarancyjnych i innych, zapewniając tym samym firmie konkurencyjność na rynku światowym.

Sprzedaż Detaliczna (Retail). Rozwiązanie pozwalające na analizę sprzedaży, zwrotów, zapasów, trendów zakupów, efektywności programów marketingowych, solidności sprzedawców, efektywności personelu i magazynowania i innych kluczowych czynników, które przyczyniają się do utrzymania zysków i maksymalizacji wartości klienta.

Telekomunikacja (Telecommunications). Rozwiązanie pozwala na zmniejszenie liczby zbędnych działań i zwiększenie średniego dochodu na użytkownika, dzięki czemu użytkownik uzyskuje lepszy wgląd w koszty zaopatrzenia, wskaźniki zatrzymania, poziomy usług, efektywność call center, wskaźniki satysfakcji klienta, efektywność cenową, prawdopodobny wpływ nowych ofert i inne.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Energetyka / Gazownictwo i Przemysł naftowy (Utilities / Energy / Gas and Oil). Rozwiązanie pozwala na poprawę rentowności, kontrolę kosztów i redukcję ryzyka poprzez uzyskanie wglądu w takie czynniki jak koszty projektów, zwroty z eksploracji i rozwoju, wykorzystanie aktywów, wypełnianie zamówień i efektywność usług, koszty i efektywność transportu, koszty i solidność dostawców, zgodność z przepisami, oraz efektywność operacyjna.

Jeżeli interesuje Cię dokładna specyfikacja techniczna naszego systemu lub chcesz zadać nam inne pytanie, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Możesz też śmiało do nas dzwonić. Z przyjemnością porozmawiamy o tym co możemy zrobić dla Twojej firmy i jej wydajności.